بیمه شخص ثالث

 

چرا بیمه شخص ثالث اتومبیل؟

ما مسئول آسیب و خسارتی که عمدا و سهوا به دیگران وارد می کنیم هستیم و باید آنرا جبران نماییم ، بیمه شخص ثالث تقصیر ما را در حادثه رانندگی پوشش می دهد.

افزایش جمعیت و همچنین رفاه مالی باعث شده که میل به داشتن خودرو شخصی بالا رود در نتیجه در یک خانواده شاهد داشتن خودرو برای تک تک افراد هستیم در نتیجه افزایش تردد سفر درون شهری و برون شهری باعث بیشتر شدن حوادث رانندگی می گردد. در این حوادث علاوه بر ضرر مالی ،ممکن است به مجروح و کشته شدن افراد گردد که جبران خسارات جانی و هزینه های پزشکی بار مالی بالایی را در بردارد. برای این مهم بیمه شخص ثالث می تواند راه گشا باشد. در کشور ما داشتن بیمه شخص ثالث اجباری شده است.

معرفی بیمه شخص ثالث

نام این بیمه نامه به طور کامل بیمه مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری در قبال اشخاص ثالث است که به اختصار در بین مردم بیمه شخص ثالث نامیده می شود .در بیمه شخص ثالث مسئولیت شخص راننده اتومبیل مقصر حادثه بیمه می گردد تا در صورتیکه بر اثر حادثه خسارتی به اشخاص ثالث (جانی،مالی) وارد نماید از پوشش بیمه ایی برخوردار باشد.در کشور ما بیمه شخص ثالث برای دارندگان همه وسائط نقلیه موتوری (اعم از موتورسیکلت ،سواری،مسافری و بارکش) اجباری می باشد و دلیل آن تنها حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی می باشد که رانندگان مقصر حادثه می باشند.
بیمه شخص ثالث با توجه به اینکه قصور و مسئولیت شخص را در بر دارد ، در حقیقت یک بیمه مسئولیت مدنی میباشد (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ) اما شرکت های بیمه برای سهولت بیمه گذار آن را در گروه بیمه های اتومبیل قرار داده اند .

داشتن بیمه شخص ثالث برای هر فردی که رانندگی می کند (مالک خودرو یا هر کسی که خودرو در اختیارش است) اجباری می باشد و باید بیمه ثالث تهیه نماید.

توجه: همواره پیش از استفاده از هر وسیله نقلیه موتوری ، از معتبر بودن بیمه ثالث آن مطمئن شوید بدین ترتیب از کامل بودن پوشش خسارت جانی و مالی حوادث احتمالی مطمئن خواهید بود.همچنین در شروع هر سال از کامل بودن دیه بیمه ثالث در ماههای حرام و عادی مطمئن گردید.

توجه:در حوادث رانندگی اگر مقصر حادثه باشیم و به اتومبیل خودمان خسارت وارد شود باید از بیمه بدنه اتومبیل استفاده نماییم.

شرایط و تعهدات عمومی و اختصاصی بیمه شخص ثالث:

شخص ثالث:

تمامی افرادی که در اثر تقصیر راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی دچار آسیب جانی و مالی گردند شخص ثالث نامیده می شوند.شخص ثالث می تواند اشخاص حقوقی یا حقیقی باشند.
توجه: راننده مسئول حادثه ،شخص ثالث محسوب نمی شود.

خسارت مالی:

تمامی هزینه های مالی که حادثه رانندگی مسبب آن باشد این خسارت به اموال منقول و غیرمنقول (تحت مالکیت) شخص ثالث وارد آید.اگر خسارت مربوط به اتومبیل مقصر حادثه است بیمه بدنه اتومبیل استفاده می شود.

خسارت جانی:

تمامی آسیب های جانی و صدمه های بدنی وارده از حادثه رانندگی به جسم و جان انسان ها در حادثه
خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو می باشد.

خسارت سرنشین:
تمامی خسارت وارده به راننده شامل فوت و نقص عضو به جز هزینه های پزشکی

در بیمه شخص ثالث خطرات زیر تحت پوشش بیمه است:
– جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث
-جبران خسارات جانی و هزینه پزشکی وارد به اشخاص ثالث
– تصادم، سقوط، واژگونی، تصادف، آتش‌سوزی و یا انفجار وسیله نقلیه
-آسیب هایی که از بارهای حمل شده توسط وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
-پرداخت خسارت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث از جمله دیه و ارش (دیه نقص عضو موقت که توسط قاضی تعیین می‌شود)

خطرات خارج از تعهد

موارد خارج از پوشش بیمه های ثالث اتومبیل ، استثنائات Exclusions :

 

خطراتی که در بیمه ثالث تحت پوشش نمی باشد:
-خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه مقصر حادثه
-خسارت‌های وارده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه
-خسارت‌های ناشی از محکومیت قانونی و پرداخت جرایم
-خسارت‌ هایی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.
-خسارت مالی وارده به اتومبیل مقصر حادثه که باید از بیمه بدنه اتومبیل استفاده نماید.

توجه: دقت در نگهداری از اصل بیمه ثالث ضروری است زیرا در صورت مفقود شدن اصل بیمه ثالث ، بیمه نامه ثالث المثنی صادر نمی گردد و بیمه گر صرفاً گواهی مفقودی بیمه نامه را صادر می نماید و در اکثر شرکت های بیمه در زمان تمدید بیمه نامه، سابقه تخفیفی بیمه نامه قبلی در دوره جدید لحاظ نمی شود…

نکته: بیمه های ثالث معمولا برای جبران خسارات وارده به افراد و وسایل دیگر می باشد، برای داشتن بیمه نامه برای خودتان می توانید از بیمه های عمر و بیمه های درمان تکمیلی نیز استفاده نمایید. برای محل کار یا منزلتان هم می توانیداز بیمه های آتش سوزی استفاده نمایید.