بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

‌‌‌‌‌
‌‌‌معرفی بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

در بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری ، ماشین آلات پیمانکاران که معمولا این ماشین آلات تخصصی و سنگین و متحرک هستند و در حقیقت ابزار کار پیمانکاران در پروژه های بزرگ و عمرانی هستند مانند لودر و جرثقیل لیفتراک و …را تحت پوشش قرار می دهد در بیمه ماشین آلات هر زیان و خسارتی به جز مواردیکه از استثنایات بیمه نامه هست را اگر به ماشین آلات حتی زمان تعطیل کار و یا زمان نگهداری  وارد گردد را جبران می نماید.

‌‌‌‌‌
‌‌‌شرایط عمومی و اختصاصی بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

در بیمه ماشین آلات هرگاه به اقلام بیمه شده در محل جغرافیای پروژه هر گونه خسارتی وارد آید بطوریکه مستلزم تعمیر تعویض باشند ببمه گر به انتخاب خود یابا پرداخت نقدی یا تعمیر و تعویض خسارت را تا سقف مندرج در بیمه نامه جبران می نماید. این بیمه نامه اقلام بیمه شده را فقط پس از جریان راه اندازی موفقیت آمیز شامل می گردد.‌‌‌‌‌

‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

موارد خارج از پوشش بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری ، استثنائات Exclusions :

برخی از مواردیکه شرکت بیمه در قبال آنها تعهدی نخواهد داشت:
– فرانشیز تعیین شده در بیمه نامه
– آسیب یا تلف شدن قطعات قابل تعویض
– تلف شدن یا آسیب به دلیل از کارافتادن وسایل برقی یا مکانیکی ،نقص روغن­ کاری، شکست ،عیب و نقص و اگر در نتیجه چنین مواردی حادثه رخ دهد خسارت قابل جبران نیست.
– آسیب و خسارت بابت منفجر شدن دیگ یا مخزن
– آسیب و خسارت از حمل و نقل مگر با بیمه گر طی شده باشد.
– آسیب و خسارت نتیجه کار مستمر مانند فرسودگی

‌‌‌‌‌
شرایط،تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

 

برخی از شرایط بیمه ماشین آلات:
– هرگونه پرداخت خسارتی در بیمه ماشین آلات منوط به این است که بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت نماید
– بیمه گذار موظف است جهت جلوگیری از اتلاف اموال بیمه شده کلیه اقدامات لازم را انجام دهد و توصیه ها و مقررات قانونی را رعایت نماید.
– نماینده بیمه گر می تواند هر زمان که لازم دید از اقلام مورد بیمه بازدید نماید.
– بیمه گذار هرگونه تغییر در ماهیت خطر را به اطلاع بیمه گر قرار دهد.
– به منظور جلوگیری از اتلاف و خسارت بیشتر هر گونه اقدامی که لازم است را انجام دهد.
– در صورت دزدی با شکست حرز مقامات انتظامی را در جریان قراردهد.
– کلیه اطلاعات لازم برای بیمه گر را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
– قسمت های خسارت دیده را به همان حال جهت بررسی بیمه گر حفظ نماید.
– بیمه گر در قبال مواردی که حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ وقوع به او اطلاع داده نشده است تعهدی نخواهد داشت.

‌‌‌‌‌
مقررات بیمه نامه ماشین آلات

– مبلغ بیمه شده نباید کمتر از هزینه جایگزینی اقلام بیمه شده با جایگزینی از همان نوع و با همان شرایط باشد.

هزینه جایگزینی شامل:کرایه حقوق و عوارض گمرکی و هزینه های نصب می باشد.
– اگر ماشین آلات کمتر از ارزش واقعی بیمه شده باشند خسارت به تناسب مبلغ واقعی پرداخت می گردد.این شرط برای تک تک اقلام رعایت می گردد.(ماده ۱۰ قانون بیمه )