بیمه حوادث

چرا بیمه حوادث خانواده؟

در بیمه نامه حوادث خانوادهسرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث بیمه می‌نماید. در بیمه حوادث پوشش هایی که در بیمه نامه منظور می شود شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه‌گزار می‌باشد.
معمولا، در قراردادهای بیمه حوادث گروهی کلیه کارکنان شرکت ها و موسسات  تحت پوشش بیمه حوادث و یا بیمه حوادث تکمیلی عمر قرار می گیرند،و در زمان خسارت هایی چون  فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائم و کامل ؛ غرامت آن به بیمه شده بیمه حوادث پرداخت می‌گردد.

نکته مهم : در بیمه نامه های حوادث  سرمایه هزینه پزشکی نمی تواند از %۱۰ سرمایه فوت و نقص عضو بیشتر باشد.
سقف سنی که برای بیمه نامه های حوادث تعریف شده ۷۵ سال بوده و برای بیمه شدگان بالاتر از ۷۵ سال به ازاء هرسال %۱۰ حق بیمه اضافه منظور می گردد. در بیمه نامه حوادث چکاپ پزشکی معمولا انجام نمیگیرد. تمام اقشار جامعه بدون هیچ محدودیتی می توانند از انواع بیمه نامه های حوادث گروهی استفاده نمایند.

‌‌‌‌‌معرفی بیمه نامه حوادث خانواده  

سرپرست خانواده ها می تواند با پرداخت یک حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث بیمه ‌نماید. در بیمه حوادث سرپرست خانواده می تواند همسر ، فرزندان، پدر و مادر خود و پدر و مادر همسر خود را تحت تکفل داشته باشد.
در این نوع بیمه‌نامه تعهدات بیمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه‌گزار می‌باشد. ضمناً در صورت تعهد پرداخت غرامت روزانه از کارافتادگی موقت در قرارداد بیمه حوادث جمعی غرامت مربوطه به بیمه شده پرداخت خواهد شد.

‌‌‌‌‌خطراتی که در بیمه نامه حوادث تحت پوشش قرار میگیرد:

پوشش های اصلی:

غرامت فوت و نقص عضو ناشی از حادثه

غرامت روزانه بستری در بیمارستان

غرامت روزانه عمومی (فقط برای مشاغل آزاد)

هزینه پزشکی ناشی از حادث

پوشش  های اختیاری:

خطرات زلزله

خطرات آتشفشان

در بیمه نامه های حوادث علاوه بر خطراتی که در بالا گفته شد خطرات اضافی نیز پوشش داده می شود.در بیمه حوادث هر بیمه شده می تواند دو نوع درخواست بیمه نامه داشته باشد.

غرامت فوت و نقص عضو

غرامت فوت و نقص عضو به همراه هزینه پزشکی

طبقه بندی مشاغل در بیمه حوادث :

با توجه به اینکه شغل بیمه شده ضریب خطر بیمه حوادث را بالا می برد بنابرین شرکت های بیمه با در نظر داشتن این مهم و دسته بندی مناسب نسبت به صدور بیمه حوادث اقدام می کنند، برای مطالعه بیشتر می توانید به لینک طبقه بندی مشاغل در بیمه حوادث انفرادی مراجعه نمایید.

 

بیمه حوادث انفرادی

‌‌‌‌‌
‌‌‌
چرا بیمه حوادث انفرادی؟

در زندگی روزمره ما و خانواده ما در مقابل حوادث و اتفاقاتی قرار داریم که ممکن است جان و سلامتی ما را به خطر بیندازد که جبران و هزینه های مالی-درمانی آن از توان خانواده و فرد خارج باشد و زندگی فرد را مختل نماید.بیمه حوادث جهت پوشش این مهم طراحی گردیده است.

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌معرفی بیمه نامه حوادث انفرادی  

دور از ذهن نیست با توجه به حوادث غیرمترقبه ایی که در دنیای صنعتی امروز به جان و سلامتی ما وجود دارد، شرکت های بیمه به دنبال راهکاری جهت جبران خسارت های این مهم باشند.پوشش بیمه حوادث با تامین خسارت جانی و هزینه های پزشکی-درمانی راهکاری برای این مهم می باشد.در قبال دریافت حق بیمه متناسب با سرمایه خسارتی، هزینه های نقص عضو،فوت،پزشکی مربوط به حوادث را در غالب بیمه حوادث انفرادی و بیمه حوادث خانواده پوشش می دهد.در بیمه حوادث انفرادی فرد بیمه شده ۲۴ ساعته در کلیه نقاط جهان ( بدون محدودیت زمان و مکان)پوشش دارد.

‌‌‌‌انواع بیمه حوادث :

– بیمه حوادث انفرادی
– بیمه حوادث گروهی ویژه کارکنان شرکت ها، کارخانه ها و سازمان های اداریو… و بطور معمول به صورت سالیانه انجام می گردد.
– بیمه حوادث ورزشی مناسب باشگاه ها، تیم های ورزشی، استادیوم ها
– بیمه حوادث سرنشین که به صورت بیمه سرنشین در بیمه ثالث ارائه می گردد.
– بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه که بهینه است کارفرما بیمه مسئولیت کارفرما نیز داشته باشد.
– بیمه حوادث ایام مأموریت که بهینه است کارفرما بیمه مسئولیت کارفرما نیز داشته باشد.
– بیمه حوادث توریستی و مسافرتی
– بیمه حوادث خانواده
– بیمه حوادث تحصیلی
– بیمه مسافرتی به خارج از کشور که در حال حاضر در قالب سه طرح MEDICAL و REISE SCHUTZو EVASANو سایر بیمه های حوادث که با توجه به نیاز مشتریان گروهی شرکت طراحی و ارائه خواهد شد.

در بیمه حوادث بیشتر بدانیم؟
– سن بیمه شده:حداقل سن مشمول بیمه حوادث انفرادی ۱۲ سال و حداکثر ۷۵ سال میباشد.البته بسته به شرکت بیمه ممکن است سن بیمه شده جهت این بیمه نامه تغییر نماید.
استفاده کننده یا ذینفع: بیمه شده می توانند استفاده کننده در صورت فوت را انتخاب نمایدمیتواند همسر,فرزند,پدر و مادر یایکی از سازمان‌ها یا مراکز خیریه را به عنوان ذینفع معرفی نماید.
شرایط و بیماری های خاص:در صورتیکه بیمه شده بیماری‌های نظیر آسم، ناراحتی قلبی، ناآرامیهای عصبی، دیابت و … مبتلا باشد یا دارای نقص عضو جزئی و دائم یا مواردی از این دست باشد ممکن است بتواند با حق بیمه اضافی پوشش های بیمه حوادث استفاده نماید.
– شرایط زندگی پرریسک:اگر بیمه شده در شرایط ریسک زندگی نماید مانند :اسکی،غریق نجات ،دوچرخه سواری و….باید بیمه گر را مطلع نماید.
– شغل پرخطر:باید بیمه گر را مطلع نماید.

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

طبقه بندی مشاغل بیمه حوادث انفرادی :

با توجه به اینکه شغل بیمه شده ضریب خطر بیمه حوادث را بالا می برد بنابرین شرکت های بیمه با در نظر داشتن این مهم و دسته بندی مناسب نسبت به صدور بیمه حوادث اقدام می کنند،هرچند که این دسته بندی کلی می باشد.
– طبقه اول:این گروه گروه کم خطر می باشد مانند افرادی که امور اداری انجام می دهند.
– طبقه دوم:این گروه شغلی افرادی هستند که با ماشین آلات کار می کنند و با وجودیکه در ماشین آلات نکات ایمنی رعایت شده باید متخصص و نیمه متخصص باشند نظیر کشاورزان، کارگران ساختمانی، تعمیرکاران ادوات برقی و مکانیک و …
– طبقه سوم:گروه افرادی هستند که با ماشین‌آلات و ادوات صنعتی بدون حفاظ کار می‌کنند و یا با خطرات متعدد روبرو هستند مانند:پرس‌کاران فلز، دکل‌بند، ماموران آتش‌نشانی، رانندگان وسائط نقلیه سنگین و…
– طبقه چهارم:گروه افرادی با فعالیت شغلی پرخطر نظیر کارگران معدن در زیر زمین، تولیدکنندگان محصولات آتش زا نظیر رنگ و تینر، مواد منفجره.

تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه حوادث

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

نقص عضو و از کار افتادگی دائم و کامل در اثر حادثه

نقص عضو و ار کار افتادگی دائم و جرئی در اثر حادثه

غرامت روزانه به علت از کار افتادگی موقت در اثر حادثه

فوت در اثر حادثه

خطرات اضافی بیمه حوادث انفرادی

 • علاوه بر نقص عضو و یا ازکارافتادگی جزئی و دائم و یا بیماری که میتوان با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد, موارد زیر را نیز میتوان با پرداخت حق بیمه بیشتر به بیمه نامه حوادث انفرادی اضافه کرد:
  – شکار
  -اسکی، فوتبال، سوارکاری
  – قایقرانی
  – ورزشهای معمول بجز موارد فوق
  – هدایت موتورسیکلت دنده ای
  – هدایت یا سرنشینی اتومبیل مسابقه
  – هدایت یا سرنشین هواپیماهای آموزشی به استثنای هواپیماهای نظامی و اکتشافی و غیر تجاری
  – غواصی، هدایت یا سرنشینی هلیکوپتر به استثتنای هلیکوپترهای نظامی
  – پرش با چترنجات (بجزسقوط آزاد)، هدایت کایت ویا هواپیماوسایروسائط پروازبدون موتور
  – شورش، اعتصاب، انقلاب، بلوا
  -زمین لرزه، آتشفشان
  – افراد خانواده بیمه گذار