• بیمه عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه منازل مسکونی
 • بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح مشترک
 • انواع بیمه نامه اتومبیل
 • بیمه آتش سوزی
 • بیمه مستمری و بازنشستگی
 • بیمه حوادث
 • بیمه باربری

گواهینامه ها

مشاوره بیمه ای

نحوه همکاری مشاوره ایی ما با سازمان – شرکت شما بدین صورت است که : طی یک قرارداد فی مابین ، تمامی ریسک ها و خطرات مجموعه شما و همچنین بیمه نامه ها و شرایط حاضر این بیمه نامه ها مورد بررسی قرار میگیرد ، سپس ما پیشنهاداتی جهت پوشش های بیمه ای بهینه ارائه مینماییم. بدین صورت:

 1. ریسک های مجموعه

  تمامی ریسک های مجموعه شما بررسی و جهت کاهش آنها راهکار ارائه می گردد.

 2. پیشنهاد بهترین نرخ و شرایط بیمه نامه ها

  بیمه نامه های مورد نیاز با بهترین نرخ و شرایط از شرکت بیمه ایی که توانایی دریافت ریسک را دارد پیشنهاد می گردد.

 3. بررسی بیمه نامه های فعلی

  با بررسی بیمه نامه های فعلی از کامل و جامع بودن پوشش های بیمه ایی و نرخ شرایط آنها مطمئن می گردید.

 4. بررسی سطح توانگری و نحوه خدمات دهی

  بررسی سطح توانگری و نحوه خدمات دهی شرکت بیمه ایی که پوشش بیمه از آن دریافت می گردد .

 5. همکاری در قالب قرارداد مشاوره

  با توجه به موارد یاد شده همکاری در قالب قرارداد مشاوره با توجه به سال ها تجربه ما در صنعت بیمه و اطلاع از نحوه عملکرد شرکت های بیمه ایی ، انتقال بهینه ریسک به شرکت های بیمه و پوشش های بیمه ایی کامل با بهترین نرخ و شرایط قبل از وقوع حادثه برای مجموعه شما می باشد.