بيمه تمام خطر پیمانکاران

بيمه تمام خطر پیمانکاران

‌‌‌‌‌معرفی بیمه نامه مهندسی دوره احداث:

برای پروژه های بزرگ ساختمانی ، پروژه های عمرانی مانند سدسازی و احداث پالایشگاه و … برای اینکه وسایل و اقلام مورد استفاده در پروژه با ارزش ریالی بالا هستند و از مصالح مورد استفاده در پروژه ارزشمندتر، بیمه تمام خطر پیمانکاران می تواند پوشش مناسبی باشد در این بیمه نامه علاوه بر ارزش ریالی اقلام پروژه واقع در محل پروژه بعلاوه خسارت و صدمات جانی و مالی به اشخاص ثالث تحت پوشش می باشد.

‌‌‌‌‌
‌‌‌

موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی، استثنائات Exclusions

برخی از موارد خارج از تعهد در بیمه تمام خطر پیمانکاران:
– هرگونه عمل عمد و تقلب بیمه گذار و نمایندگان وی
– جنگ و شورش و … و تشعشعات اتمی و رادیواکتیو و …
– هرگونه بلایای طبیعی مگر توافقی در این خصوص با بیمه گر صورت گرفته باشد.
– توقف کامل پروژه یا قسمتی از آن
‌‌‌
‌‌‌

مدت بیمه تمام خطر پیمانکاران:

از تاریخ شروع مدت اعتبار بیمه یا با شروع و تخلیه اقلام در پروژه که در جدول مشخصات بیمه نامه قید گردیده است تا تاریخ اتمام مشخص شده در بیمه نامه یا قسمت تحویل داده شده یا شروع آزمایش و راه اندازی، در هر حالت تا حداکثر تاریخی که در بیمه نامه قید شده است و تمدید مدت با توافق بیمه گر میسر است.

‌‌‌
شرایط عمومی و اختصاصی بیمه تمام خطر پیمانکاران:
– بخش های مشخصات و جدول مندرج در این بیمه نامه جز لاینفک بیمه تمام خطر پیمانکاران می باشد.
– هرگونه پرداخت خسارت از سوی بیمه گر تنها مشروط به آن است که بیمه گذار مقررات و مفاد این بیمه نامه را رعایت نماید و به تمامی سوالات مربوط به فرم پیشنهاد بیمه نامه به درستی جواب داده باشد و وظایف را که به عهده دارد انجام دهد.
-در صورت وقوع هر نوع حادثه موضوع این بیمه نامه بیمه گذار باید:
۱) بلافاصله مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.
۲) برای جلوگیری از گسترش آسیب کلیه اقدامات حفاظتی که برای بیمه گذار ممکن است را عمل نماید.
۳) قسمت های آسیب دیده را به همان حال حفظ نماید و در اختیار مامور بیمه قرار دهد.
۴) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه نماید.
۵) در مواردی که خسارت ناشی از دزدی سرقت یا شکست حرز است مقام های انتظامی را مطلع سازد.
– بیمه‌گر اگر آسیب یا خسارتی تا ظرف مدت ۱۴ روز پس از وقوع حادثه به اطلاع وی نرسد هیچگونه تعهدی نمی پذیرد.
– بیمه گذار برای جلوگیری از هر گونه آسیب یا اتلاف نسبت به اشخاص ثالث به هزینه خود اقدام نماید و توصیه های بیمه گر را رعایت نماید.
– بیمه گذار باید قوانین و مقررات و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت نماید.
– نمایندگان بیمه گر می توانند در هر زمان مناسب مورد و موضوع بیمه را ارزیابی و بررسی نمایند و بیمه گذار موظف است در این مهم کمک لازم را با بیمه گر بنماید.
– بیمه گذار می تواند در خصوص خسارت و آسیب های جزیی که حدود آن توسط بیمه گر تعیین می شود نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام نمایددر موارد دیگر باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود تا مورد را رسیدگی نماید و سپس با توافق دست به تعمیر و … اقدام نماید
– چنانچه اقلام خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی نخواهد داشت.
– بیمه گذار موظف و متعهد است که به هزینه بیمه گر هرگونه اقدام را که بابت دریافت  غرامت به اشخاص ثالث لازم می داند انجام دهد یا دستور انجام آن را بدهد.
– هرگونه اختلاف در مبلغی که موضوع این بیمه نامه است با دو کارشناس از طرفین ظرف یک ماه
– در صورتیکه دریافت خسارتی خارج از حقیقت ادعا گردد یا همراه با قصد و تقلب باشد کلیه حقوق ناشی از این بیمه‌نامه می تواند از سوی بیمه گر منتفی شود.
– در زمان وقوع خسارت اگر بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد بیمه گر نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت موضوع بیمه تمام خطر پیمانکاران می باشد.

‌‌‌
‌‌‌

شرایط،تعهدات و خسارات تحت پوشش بيمه تمام خطر پیمانکاران

بخش یک خسارت مالی
بخش یک این بیمه تمام خطر پیمانکاران مربوط به قسمت مالی و ارزش ریالی اقلام مورد استفاده در پروژه می باشد که طی یک جدول در بیمه نامه مشخص می گردد و در زمان وقوع خسارت مورد تعهد در این بیمه نامه تا سقف تعیین شده در این قسمت پرداخت می گردد.
همچنین در زمان وقوع خسارت هزینه برداشت ضایعات اگر مورد توافق بود تا سقف مشخص شده بابت این منظور پرداخت می گردد.

 

بخش دو- مسئولیت در قبال اشخاص ثالث

در این بخش از بیمه تمام خطر پیمانکاران تعیین می گردد اگر حادثه منجر به خسارت و صدمات جانی و مالی به اشخاص ثالث گردد تا چه سقف خسارت پرداخت گردد بنابراین طی آنچه یاد شد قسمت هزینه های پزشکی و دیه و قسمتی مالی تعیین می شود.