اهداف

 

 

  • ما تمامی تلاشمان در جهت جلب رضایت مشتری است.

We are customer led and relationship focused

  • ما با برنامه های بهبود و توسعه ی مداوم فرصت های بیشتری را برای آرامش خاطر مشتریانمان فراهم می نماییم.

We create new opportunities by having continues improvement plans

  • ما با پایبندی به اصول اخلاقی همراه مورد اعتماد مشتریانمان هستیم

We are reliable partners of our customers by Ethics

  • ما همواره پایبند به ارائه خدماتی با کیفیت بالا تر از استاندارد موجود هستیم.

We are trying our bests to provide all our services with higher quality

 

خط مشی کیفیت شرکت کارگزاری بیمه پرتو گستر برین

شرکت با رسالت فروش خدمات بیمه ای ، بر اساس نیاز های واقعی صنعت بیمۀ کشور، به منظور برآورد سازی خواسته های مشتریان ،ارتقاء سطح رضایتمندی آنان و بهبود مستمر فرآیند های شرکت ،سیستم  مدیریت کیفیت را بر اساس استاندارد ISO9001:2008  مستقر و جهت دستیابی به اهداف مورد نظر سیاست های زیر را تعیین نموده است:

  • تلاش در جهت افزایش میزان رضایت مندی مشتریان
  • تعهد در بهبود کمی وکیفی ارائه خدمات بیمه ای
  • آموزش نیروی انسانی (در داخل و خارج شرکت) به منظور ارتقاء سطح دانش و تخصص آنها
  • تلاش در جهت کاهش نرخ و تعرفه ها مطابق با قوانین وضع شده توسط بیمه مرکزی از طریق ارتقاء کمی و کیفی تشکل و گروه های بیمه ای