بیمه درمان سرطان

هزینه های درمانی یکی از معضلات اصلی همه بیماران مخصوصا برای بیماران سرطانی می باشد، چراکه هزینه های درمان سرطان توسط  همه شرکت های بیمه ای تحت پوشش قرار نمیگیرد، برخی از شرکت های بیمه این طرح بیمه ای را ارائه می دهند.

شرایط و مزایای بیمه نامه سرطان (طرح امید آفرین)

– برای تهیه بیمه درمان سرطان حتما باید چکاپ انجام شده و فرد در زمان شروع بیمه نامه سالم باشد

–  شما میتوانید بیمه درمان سرطان را به صورت انفرادی و خانوادگی و گروهی انجام دهید.

– فرد پس از یک سال دوره انتظار، تمام انواع خدمات درمانی بیمه سرطان شامل سرپایـی، بستـری، شیمـی‏ درمانی، جراحی روباتیک، آمبولانس و سایر هزینه‏ های اضافی تحت پوشش قرار می‏گیـرد.

–  در صورت عدم امکان درمان در داخل کشور، بیمه سرطان هزنه های درمانی خارج از کشور را هم پوشش می دهد.

– سقف پوشش بیمه‏ نامـه تا یک سقف مشخص  می‏باشد.(سقف بیمه نامه به صورت دوره ای اعلام میگردد.)

– حق‏ بیمه این بیمه‏ نامه فقط برای یکبار دریافت می‏گردد که برای همه افراد جامعه و با هر سطح درآمدی قابل پرداخت است.

–  همه افراد تا قبل از سن ۶۰ سالگی می توانند بیمه سرطان را تهیه و تا پایان عمر از مزایای آن بهره‏ مند گردند.

– حق‏ بیمه بیمه سرطان را میتوانید به صورت یکجا و هم به صورت ماهانه قابل پرداخت است.

– در صورتی‏که بیمه‏ شده در زمان نیاز به درمان داشته باشد، هزینه های درمان وی ابتدا از بیمه گر اول و بیمه تکمیلی که دارد پرداخت می شود و بیمه سرطان هزینه های مانده را تحت پوشش قرار می دهد.

جدول تعهدات بیمه سرطان(طرح امید آفرین) بر اساس سنوات سپری شده پس از خرید بیمه نامه

سال بیمه ای سال اول ۲-۵ ۶-۱۰ ۱۱-۱۵ ۱۶-۲۵ ۲۶-۳۵ ۳۶-۴۵ ۴۶-۵۵ ۵۶به بالا
تعهدات شرکت (به میلیون ریال) دوره انتظار

مبالغ ذکر شده در جدول فوق به صورت دوره ای تغییر می یابند.